Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.kinderfauteuil-webshop.com

Algemene Voorwaarden

Door het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

Algemeen: Onder ” ERJO Design ” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de VOF met beperkte aansprakelijkheid. ERJO Design, Bosakker 10A, 4709BX NISPEN, Nederland, tel: +31 (0)6-20641138, ERJO Design is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 53376420

Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij ERJO Design als leverancier van producten optreedt.

Overeenkomst: De koopovereenkomst tussen ERJO Design en koper is tot stand gekomen op het moment dat een bestelling is verstuurd. 

ERJO Design behoudt zich het recht voor items die niet binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijs te wijzigen.

 Prijzen: Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 

 Levertijden: ERJO Design draagt er zorg voor om binnen 3/4 weken na ontvangst van de betaling de bestelling te leveren, mits voorradig, anders vermeld of overeen gekomen. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. ERJO Design is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.


ERJO Design zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van ERJO Design. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering bij de transporteur indien de producten betaald zijn. ERJO Design is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door ERJO Design gedragen. ERJO Design hanteert een maximale levertermijn van 60 dagen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Na de maximale levertijd van 60 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. 

ERJO Design is nimmer aansprakelijk indien het pakket zoek raakt door onjuist opgegeven adres gegevens. Indien dit onverhoopt toch gebeurt dan zal ERJO Design er alles aan doen wat binnen haar macht ligt om het pakket te laten traceren door de transporteur. Indien de transporteur de navraag opdracht voor het vermiste pakket heeft afgerond en het pakket nog steeds zoek is kan er geen aanspraak worden gedaan op een vergoeding door ERJO Design. Controleer altijd uw adresgegevens voordat u deze aan ERJO Design doorgeeft. 

Verzendkosten: Alle prijzen van de artikelen op deze site zijn exclusief verzendkosten. Wij berekenen voor alle verzendingen binnen Nederland per fauteuil 11,50 euro portokosten met de track en trace mogelijkheid van Post NL. Op verzoek stuurt ERJO Design u het pakketnummer van de transporteur toe. ERJODesign verstuurt niet onder rembours. Internationale verzendkosten zijn op aanvraag.

Verzending, Factuur en betalingsmethoden: Bestellingen worden (meestal) geleverd via de Post NL of kunnen op afspraak worden afgehaald bij de eerder genoemde vestiging. ERJO Design bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze e-mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. Alle prijzen zijn inclusief BTW, de verzendkosten worden apart vermeld. 

Er is maar 1 manier van betaling mogelijk en dat is vooruit betaling per bank of giro: Rabobank nummer: 1053.86.022 tnv Eric Raats te NISPEN. Contant bij afhalen en/of pinnen is helaas niet mogelijk.

Aansprakelijkheid bij te late levering: ERJO Design is nimmer aansprakelijk te stellen voor levering op een te laat tijdstip, indien deze late levering wordt veroorzaakt door de transporteur of het gevolg is van andere oorzaken. Indien het product door de afnemer geweigerd wordt en dus retour gaat naar ERJO Design komen alle transportkosten ten lasten van de terugsturende afnemer. 

Retourneren artikelen: Wij leveren alleen producten, bij vooruit betaling en na opdracht van de klant. Zoals beschreven in de wet verkoop op afstand, zijn wij niet verplicht om producten die op maat en/of speciaal voor de klant gemaakt zijn, terug te nemen! Dit houdt voor u in, dat als u niet tevreden bent over het eindresultaat, wij geen geld terug geven. Uiteraard als het product beschadigd is of er is een fout aan onze kant gemaakt, dan zorgen wij voor het herstel en/of vervanging hiervan. U dient dit GELIJK na constatering bij ons via de mail te melden. info@kinderfauteuil.com

Niet-goed en klachten: Uiteraard neemt ERJO Design elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.  De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ERJO Design binnen 1 dag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Garantie en aansprakelijkheid: ERJO Design staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door ERJO Design geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ERJO Design zijn verricht;

– indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig

Gegevensbeheer en privacy: ERJO Design stelt uw persoonlijke informatie nooit aan derden ter beschikking. ERJO Design verzoekt u uw telefoonnummer bij uw e-mail in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door ERJO Design nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. ERJO Design doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u klachten, laat het ons weten! Dit kan via e-mail. Wij zullen dan een passende oplossing proberen te zoeken. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken. ERJO Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, zetfouten, kleuren en teksten.  

Vragen, klachten en opmerkingen: Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

ERJO Design, Bosakker 10A, 4709BX Nispen, Nederland, Tel: +31 (0)6 – 20641138

info@kinderfauteuil.com, http://www.kinderfauteuil.com, KvK: 53376420

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van ERJO Design.

Reacties zijn gesloten.